سازمان نقشه برداری کشور 27 مرداد 1397 ساعت 16:07 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1587/تغییرات-هم-لرزه-جاذبه-زلزله-های-شدید-استفاده-مشاهدات-ماهواره-ثقل-سنجی -------------------------------------------------- عنوان : تغییرات هم لرزه جاذبه برای زلزله های شدید با استفاده از مشاهدات ماهواره ثقل سنجی فرزام فتح الله زاده - بهزاد وثوقی -------------------------------------------------- متن : تغییرات هم لرزه جاذبه برای زلزله های شدید با استفاده از مشاهدات ماهواره ثقل سنجی