سازمان نقشه برداری کشور 27 ارديبهشت 1398 ساعت 11:44 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1569/دستورالعمل-های-همسان-نقشه-برداری-نشریه-شماره-1-119-جلد-اول-ژئودزی-ترازیابی -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری نشریه شماره 1-119 - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 1: Geodesy and Leveling -------------------------------------------------- دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري نشریه شماره 1-119 - جلد اول: ژئودزي و ترازيابي 9361 - 100 ​​​​​​​ابلاغ 1386/01/29 اجرا 1386/04/01 متن : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری نشریه شماره 119 - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی لینک کمکی دانلود