سازمان نقشه برداری کشور 1 آذر 1400 ساعت 10:27 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4890/صورتجلسات-مستندات-کمیته-مشورتی-حقوقی -------------------------------------------------- عنوان : صورتجلسات و مستندات کمیته مشورتی حقوقی -------------------------------------------------- متن : اسناد بالادستی: - قوانین بالادستی - مجموعه قوانین و اسناد بالادستی صنعت نقشه و اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور - نقش و تاثیر نقشه و اطلاعات مکانی در تحقق اهداف مصرح قانون اساسی - جایگاه سازمان نقشه‌برداری در برنامه پنجساله هفتم توسعه - راهبردهای سازمان نقشه‌برداری کشور در گام دوم انقلاب مستندات: - پاورپوینت کمیته آبان 1400 - عناوین پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور ( در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی ) - پاورپوینت کمیته مشورتی حقوقی در مهرماه 1400 - پاورپوینت معرفی ساختار و زیرمجموعه های جدید در شهریور سال 1400 - معرفی اجمالی و دامنه فعالیت کمیته مشورتی حقوقی و اقدامات آن - پاورپوینت کمیته مشورتی حقوقی در خردادماه 1400 - گزارش گروه کار قوانین و مقررات اداری کمیته مشورتی حقوقی مرداد 1400 صورتجلسات: - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/08/16 - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/07/07 - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/06/24 - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/05/19 - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/02/29 - صورتجلسه کمیته مشورتی حقوقی به تاریخ 1400/03/26