سازمان نقشه برداری کشور 5 تير 1396 ساعت 11:22 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/559/پژوهشگران-برتر -------------------------------------------------- عنوان : پژوهشگران برتر -------------------------------------------------- متن : سال1381  پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری) پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) پژوهشگر سوم: مهندس بهداد غضنفری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)   سال1382 پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور) پژوهشگر دوم:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری کشور)   سال 1383 پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)   سال 1384 پژوهشگر اول: دکتر محمدرضا ملک (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) پژوهشگر دوم: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)   سال 1385 سركار خانم مهندس شمس‌الملوك علي‌آبادي(سازمان نقشه برداري)  دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور)  دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)   سال 1386  پژوهشگر اول:  سركار خانم مهندس شمس الملوك علي آبادي (سازمان نقشه‌برداری کشور) پژوهشگر دوم:  دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور) پژوهشگر سوم: دكتر سعيد صادقيان - دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور)     سال1387 پژوهشگر اول:سركارخانم مهندس سميه پناهي سلطان آبادي(سازمان نقشه برداري كشور) پژوهشگر دوم:دكتر يحيي جمور(سازمان نقشه برداري كشور) پژوهشگر سوم:دكتر حميدرضا نانكلي(سازمان نقشه برداري كشور)   سال 1388 پژوهشگر اول: سركار خانم مهندس شمس‌الملوك علي‌آبادي(سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی ) پژوهشگر دوم: دكتر سعيد صادقيان(سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی )   سال 1389 پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداري كشور) پژوهشگران برتر یازدهمین جشنواره هفته پژوهش پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو  (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی ) پژوهشگر دوم: دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی)