سازمان نقشه برداری کشور 22 آذر 1399 ساعت 12:45 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3261/کمیسیون-پیش-مناقصه-راهبری-کشتی-خرید-خدمات-پرواز-برگزار -------------------------------------------------- مدیریت امور مالی و ذیحسابی سازمان نقشه‌برداری کشور: عنوان : کمیسیون پیش از مناقصه راهبری کشتی و خرید خدمات پرواز برگزار شد -------------------------------------------------- مدیریت امور مالی و ذیحسابی سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام کرد کمیسیون پیش از مناقصه راهبری کشتی و خرید خدمات پرواز برگزار شد متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از مدیریت مالی و ذیحسابی به اطلاع می رساند : در تاریخ 99/09/22 با حضور رییس محترم سازمان نقشه برداری کشور، اعضاء کمیسیون مناقصات و سایر مدعوین،  جلسه کمیسیون پیش از مناقصات مربوط به برگزاری مناقصه راهبری کشتی ایران آبنگار و خرید خدمات پرواز برای عکس برداری هوایی تشکیل شد. در این جلسه تصمیم گیری در خصوص روز برگزاری مناقصه ،تاریخ های مندرج در آگهی و بازگشایی پاکات و همچنین آنالیز و برآورد قیمت های پیشنهادی تصمیمات لازم بعمل آمد.