سازمان نقشه برداری کشور 11 تير 1399 ساعت 9:02 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2866/آیین-نامه-شورای-راهبری-تفاهم-اجرای-ماده-11-قانون-احکام-دائمی-برنامه-های-توسعه -------------------------------------------------- عنوان : آیین نامه شورای راهبری تفاهم نامه اجرای ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه -------------------------------------------------- این آیین نامه در تاریخ 1399/04/11 مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره در اولین جلسه این شورا به تصویب اعضا رسید. متن : برای دانلود آیین نامه و تفاهم نامه ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه توسعه لینک های زیر را کلیک نمایید. لینک شماره 1 لینک شماره 2 لینک شماره 3