سازمان نقشه برداری کشور 18 خرداد 1400 ساعت 20:34 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4080/1/مفاد-پیش-نویس-آیین-نامه-کمیته-مخاطرات-آب-هوایی-بررسی -------------------------------------------------- عنوان : مفاد پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته مخاطرات آب و هوایی بررسی شد. -------------------------------------------------- متن : کمیته تخصصی مخاطرات آب و هوایی با بحث و رایزنی پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه خود - که در اولین دور نشست خود در خصوص این موضوع برگزار گردید - بخش‌هایی از آن را نهایی نمود. در این جمع که میز گردی از اعضای صاحب‌نظر در حوزه مخاطرات بود  به ریز نکاتی که می‌بایست جهت جامع بودن مفاد آن در نظر گرفته شود اشاره گردید. بدلیل اهمیت و تاکید نگرش افراد در تنظیم هرچه دقیقتر این آیین‌نامه و پوشش‌دهی هرچه کامل تر آن قرار گردید تا جلسه آتی این کمیته در ماه جاری بعنوان بخش دوم نشست در تدوین نهایی آیین‌نامه برگزار گردد.