سازمان نقشه برداری کشور 5 خرداد 1400 ساعت 12:35 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3982/رشد-مشارکت-سازمان-های-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-ها-استقرار-ژئوپورتال-ملی -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد: عنوان : رشد مشارکت سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استقرار ژئوپورتال ملی -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد:«میزان مشارکت و رشد عملکرد استان‌ها در ژئوپورتال ملی، ژئوپورتال استانی و تکمیل فرم‌های نیازسنجی، اعلام وضع موجود و مدل داده، طی چهارماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.» متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با همکاری مستمر متخصصان و کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی در سازمان نقشه برداری کشور عملکرد استان‌ها در افزایش تعداد دستگاه‌های مشارکت‌کننده و میزان مشارکت آنها در استقرار ژئوپورتال ملی، ژئوپورتال استانی، افزایش سرویس‌های مکانی ارائه‌شده و تکمیل فرم‌های نیازسنجی بسیار چشمگیر بوده است. به دنبال اجرای تفاهم‌نامه نحوه اجرای ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ابلاغیه سال 98 از سوی معاونت اموراقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، اقدامات اساسی اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی درخصوص اجرای این ابلاغیه و متعاقبا مشارکت 31 استان در ژئوپورتال ملی، اکنون پیشرفت چشمگیری در عملکرد استان‌ها در همکاری برای راه‌اندازی ژئوپورتال استانی، افزایش تعداد لایه‌های به‌اشتراک گذاشته‌شده، مشارکت دستگاه‌های استانی در تکمیل فرم‌های نیازسنجی، اعلام وضع موجود و مدل داده مشاهده می‌شود.   براساس رویکردهای حاکم بر راه‌اندازی ژئوپورتال ملی و استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هراستان پس از مشارکت در ژئوپورتال ملی، اقدام به فرهنگ‌سازی و توجیه نمایندگان سایر دستگاه‌های استان برای مشارکت در ژئوپورتال ملی نمودند.  همزمان با مشارکت دستگاه‌‌های استانی در ژئوپورتال ملی، اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی اقدام به نصب و راه‌اندازی ژئوپورتال استانی نمود. همزمان با مشارکت دستگاه‌ها در ژئوپورتال ملی و استانی، دستگاه‌های استانی اقدام به ارائه سرویس‌های مکانی خود نموده و به موازات تمام این مراحل، تمام دستگاه‌های استان مراحل تکمیل فرم‌های نیازسنجی، اعلام وضع موجود و مدل داده را طی کردند.    افزایش عملکرد استان‌ها در چهارماه اخیر قابل‌توجه بوده و درهمین‌راستا تلاش‌‌ها و پیگیری‌های نمایندگان هراستان حائزاهمیت بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.  در چهارماهه اخیر (بهمن 1399، اسفند 1399، فروردین 1400 و اردیبهشت 1400)، اقزایش عملکرد استان‌ها به تفکیک در مباحث دستگاه‌ها و سرویس‌های مکانی، در قالب نمودار به شرح ذیل ارائه می‌گردد:     همچنین نمودار فرم‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های استانی تاکنون به‌شرح ذیل می‌باشد: