سازمان نقشه برداری کشور 15 دی 1399 ساعت 9:45 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3351/1/راستای-راهبری-سیاستگذاری-موضوع-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ارائه-پیشنهادها-طرح-شورای-عالی -------------------------------------------------- در چهارمین نشست کمیته فنی بررسی شد: عنوان : در راستای راهبری و سیاستگذاری موضوع نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، ارائه پیشنهادها برای طرح در شورای‌عالی نقشه‌برداری -------------------------------------------------- چهارمین جلسه کمیته فنی با موضوع ارائه پیشنهادها برای طرح در شورای عالی نقشه‌برداری کشور برگزار شد. از اعضای شورای فنی درخواست شد در راستای راهبری و سیاستگذاری موضوع نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، موضوع‌های پیشنهادی برای طرح در شورای‌عالی نقشه‌برداری را به دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری ارسال کنند. متن : چهارمین جلسه کمیته فنی با موضوع ارائه پیشنهادها برای طرح در شورای عالی نقشه‌برداری کشور برگزار شد. در این نشست از اعضای شورای فنی درخواست شد در راستای راهبری و سیاست‌گذاری موضوع نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، موضوع‌های پیشنهادی برای طرح در شورای‌عالی نقشه‌برداری را به دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری ارسال کنند. در ادامه در نامه ریاست محترم سازمان به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع ابلاغ وظایف و تکالیف آن‌ها در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی، برنامه میان‌مدت استان‌ها که شامل شرح وظایف، انتظارات، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی در سه سطح استانی تهیه شده است، معرفی و موارد زیر بیان و تصمیمات مرتبط به تصویب رسید. - لزوم هماهنگی برنامه استانی با برنامه‌های کلان سازمان - تناسب برنامه با شرح وظایف ابلاغی توسط ریاست محترم سازمان - تغییر برنامه از 5 سال به 3 سال - پیشنهاد تغییر نام برنامه به تکالیف - ابلاغ ماموریت‌ها برای گروه نقشه و اطلاعات مکانی - لزوم تدوین شاخص‌های کمی * دستور جلسه بعدی این نشست گزارش کارگروه قیمت‌گذاری و تبادل نظر درباره تعیین قیمت اورتوفتو با بیان موارد زیر طرح شد. - مزایا و معایب ورود قیمت‌گذاری محصول و خدمات در بودجه کلان کشور - محاسبه قیمت اورتوفتو بدون لحاظ کردن داده اولیه - لزوم اصلاح قیمت اورتوفتو - اصلاح قیمت اورتوفتو برای سال 1399 و پیشنهاد قیمت سایر محصولات برای سال 1400 - لزوم ابلاغ تعرفه بعد از تایید کمیته فنی - لزوم تناسب قیمت تمام شده با تعرفه محاسبه شده - محاسبه تعرفه با ترکیب قیمت داده خام و پردازش انجام شده. * دستور جلسه اخر موضوع ارائه طرح تحول با بیان موارد زیر بود: - لزوم ایجاد تحول برای جلوگیری از افول در چرخه عمر سازمان - راهبرد کارآفرینی سازمانی برای تحول، متناسب با دانش روز مدیریت - الزامات وجود رهبر تحول آفرین، اعتقاد به توسعه و بهبود فعالیت‌ها، دغدغه افزایش بهره‌وری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصولات، روحیه ریسک پذیری - معرفی استراتژی‌های کارآفرینی سازمانی و ارائه برنامه پیاده‌سازی طرح تحول و کارآفرینی در سازمان در 5 مرحله: - تعریف ساختارهای جدید مشارکتی برای ایجاد یا شناسایی فرصتهای کارآفرینانه (تحولی) در سازمان - فراخوان عمومی برای مشارکت در ساختار ایجاد شده - دریافت عناوین و برنامه کسب و کار فرصت‌های کارآفرینانه شناسایی شده - بررسی، انتخاب و اولویت‌بندی عناوین و برنامه کسب و کار فرصت‌های کارآفرینانه ارائه شده - تعیین مدل اجرایی برای فرصت‌های کارآفرینانه ارائه شده - لزوم تکمیل طرح تحول و همراهی تمام مدیران برای ایجاد تحول - دیدگاه پرداختن به تاثیر اطلاعات مکانی در برنامه‌های اقتصادی - استفاده از ضوابط و بروکراسی تسهیل کننده و تنظیم کننده در اجرای طرح تحول - لزوم تعیین تکلیف فعالیت‌های جاری مرتبط با تحول - پیشنهاد ساختار کمیته تحول و کارآفرینی با سه کارگروه" محصول، خدمات و بازار"،" فرایند و ساختار" و"داده اولیه و روش‌های اخذ داده" برای اجرای طرح تحول و کارآفرینی در انتهای این نشست و در راستای تغییر کمیته فنی به شورای فنی، ساختار پیشنهادی جدید نیز تشریح شد. در این موضوع موارد ذیل بیان شد: - تمام کمیته‌های مربوط به بحران ذیل کمیسیون مدیریت بحران قرار گیرد. - با وجود بحران‌های مربوط به ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات، کمیته‌ای با این نام اضافه شود. - با توجه به گستردگی استاندارد و پژوهش در تمام حوزه‌ها، کمیته استاندارد و پژوهش به کمیسیون ارتقاء یابد. - برای تسهیل ارتباط‌های کاری، ساختار شورای فنی به‌صورت افقی شود.