سازمان نقشه برداری کشور 11 آبان 1399 ساعت 18:10 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2929/اهمیت-شیوه-راهبری-استقرار-نظام-مدیریت-عملکرد -------------------------------------------------- در نشست کمیته تخصصی مدیریت عملکرد تشریح شد: عنوان : اهمیت و شیوه راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد -------------------------------------------------- در هفته‌ای که گذشت کمیته‌های تخصصی مرتبط با موضوعات مدیریتی و اداری که مدتی تعطیل بود توسط دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور فعال شد. یکی از این کمیته‌های مهم و اثربخش کمیته تخصصی مدیریت عملکرد است که در نشست تخصصی اعضای این کمیته در راستای وظایف تعریف شده آن، اهمیت و شیوه راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد تشریح شد و همچنین تدوین معیارها، شاخص‌ها و روش ارزیابی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان نقشه برداری کشور مورد بررسی قرار گرفت. متن :   به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، نشست کمیته مدیریت عملکرد در راستای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) با حضور رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و اعضای این کمیته برگزار شد.   دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در این نشست بیان کرد:«وظایف کمیته ها مشخص شده‌اند و تمام فعالیت‌های آنها باید منطبق بر بخشنامه‌های ابلاغی هیئت دولت باشد. همچنین ارسال گزارش ارزشیابی عملکرد نباید موکول به آخر سال شود؛ تا به این ترتیب مقایسه نتایج ارزیابی‌ها و تحلیل دوره‌ای آن‌ها و ارائه گزارش به شورا بصورت 6 ماهه و 9 ماهه انجام شود تا پایش و بهبود گزارش نهایی در زمان مناسب و بدون تأخیر وقت صورت پذیرد.»   دکتر جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی مقرر نمود:«برنامه نظام‌مند نظارت مردم و تشکل‌ها بر دستگاه باید تهیه گردد و موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره‌وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا تعیین گردند.»