سازمان نقشه برداری کشور 2 آذر 1399 ساعت 13:37 https://www.ncc.gov.ir/fa/report/3109/گسل-مشاء-مسبب-زمین-لرزه-بزرگای-۲-۷-امروز-دماوند -------------------------------------------------- عنوان : گسل مشاء مسبب زمین لرزه با بزرگای ۲.۷ امروز دماوند دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودینامیک اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری -------------------------------------------------- متن : گسل مشاء مسبب  زمین لرزه با بزرگای  ۲.۷  امروز دماوند    بنا به گزارش موسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران  در ساعت ۴۳ ۷  امروز صبح    زمین لرزه ای با بزرگای ۲.۷ در مقیاس امواج پیکری  در مختصات 35.780 درجه شمالی و 52.06 درجه شرقی، نزدیک دماوند ، در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری تهران و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.  در همین راستا اداره ژئودزی  و ژئودینامیک، اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری اعلام کرد  قطعه خاوری گسل مشا که از گسلهای فعال و لرزه خیر تهران است  مسبب خرد لرزه ۲.۷ریشتری  دماوند است. کانون این زلزله  در نزدیکی کانون زلزله ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۹ با بزرگای ۵ و پس لرزهای ۷ خرداد ۲۰ شهریور و ۱۲ مهر  است. زمین لرزه ۲.۷ امروز   در همان قطعه گسل مشا رخ داده است. اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور ، به طور مرتب نتایج ایستگاه های ژئودينامیک و دستگاه های ثقل سنج خود را پایش می کند و به محض دریافت اطلاعات جدیدتر ، گزارش خواهد شد.