سازمان نقشه برداری کشور 27 فروردين 1400 ساعت 12:31 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4162/استخدام-تخصیص-پست-ارتقاء -------------------------------------------------- عنوان : استخدام، تخصیص پست و ارتقاء -------------------------------------------------- متن : ردیف عنوان فایل 1 فرآیند تخصیص پست و ارتقاء دانلود 2 اسامی پذیرفتگان استخدامی سال 1399 لینک 3 فهرست فراخوان انتخاب مدیران دانلود 4 فرآیند استخدام      دانلود 5 فهرست فراخوان و نیروهای منتخب امریه دانلود