سازمان نقشه برداری کشور 28 مهر 1399 ساعت 22:57 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2885/طرح-تأسیس-مرکز-عالی-ژئودتیک-جهانی -------------------------------------------------- عنوان : طرح تأسیس مرکز عالی ژئودتیک جهانی تهیه و تنظیم: مهندس غلامرضا کریم زاده، اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری -------------------------------------------------- متن : دهمین جلسه کمیتۀ کارشناسان مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل (UN-GGIM) به صورت مجازی و طی سه نشست دو ساعته در تاریخ 26 تا 27 اوت و 4 سپتامبر 2020 برگزار شد. جزئیات کامل دستور کار این جلسه، در وبگاه زیر آمده است: https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents از میان بندهای این دستور کار، بند شماره 6 مورد توجه انجمن بین‌المللی ژئودزی قرار گرفت که به چارچوب مرجع مختصات جهانی (GGRF) ارتباط دارد. کمیته فرعی ژئودزی (SCoG)‌، گزارش کاملی از شرح فعالیت‌های خود در فاصلۀ بین دو نشست اخیر به همراه پاسخ‌های بخش خدمات انجمن بین‌المللی ژئودزی به پرسشنامۀ زیرساخت‌ ژئودتیکی را آماده کرد. پاسخ‌های مذکور توسط سرپرست کارگروه مربوطه تهیه گردید. کمیتۀ فرعی ژئودزی، همچنین یک گزارش وضعیت در مورد نگهداری چارچوب مرجع مختصات جهانی و یک مقاله در خصوص تأسیس مرکز عالی ژئودتیک جهانی (GGCE) تهیه و ارسال کرد. گفتنی است، این مرکز با هدف بهبود همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو‌، تحت هدایت انجمن بین‌المللی ژئودزی، در زمینۀ حفظ و نگهداری چارچوب مرجع مختصات جهانی و به ویژه زیرساخت ژئودتیکی آن ایجاد می‌شود. در همین راستا، پیشنهادی از سوی دولت فدرال آلمان (با هماهنگی آژانس فدرال کارتوگرافی و ژئودزی - BKG) در زمینۀ میزبانی دفتر این مرکز، و استقرار آن در پردیس سازمان ملل در بن، به کمیته کارشناسان مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل ارائه شد. این پیشنهاد مورد حمایت کشورهای عضو و همچنین انجمن بین‌المللی ژئودزی قرار گرفت. انجمن بین‌المللی ژئودزی طی بیانیه‌ای، بر لزوم تبیین دقیق و شفاف برنامۀ کاری مرکز عالی ژئودتیک جهانی، مطابق با مفاد نقشه راه چارچوب مرجع مختصات جهانی‌، و با همکاری نهادهائی مانند کمیته کارشناسان مدیریت جهانی اطلاعات مکانی، کمیته فرعی ژئودزی و دیگر سازمان‌ها و مجامع ژئودتیکی مربوطه به ویژه انجمن بین‌المللی ژئودزی تأکید نموده است. شایان ذکر است کمیته کارشناسان مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل در تصمیم 104-10 خود، نقش مهم و اساسی خدمات ژئودتیکی ارائه‌شده توسط انجمن بین‌المللی ژئودزی را به رسمیت شناخته است. منبع: https://www.iag-aig.org/topic/255