سازمان نقشه برداری کشور 27 تير 1396 ساعت 23:37 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1589/ژئودزی-اداره-کل-نقشه-برداری-زمینی -------------------------------------------------- عنوان : سایت ژئودزی اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی -------------------------------------------------- متن :     چارچوب‌های مرجع مختصاتی و شبکه ایستگاههای مبنایی ایران             سازمان نقشه‌برداری کشور حسب وظیفه ذاتی خود و نیز به استناد  تکالیف مصرح در ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور هماهنگی فعاليت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و حفظ یکپارچگی آنها و ارائه چارچوب مختصات ملی که بواسطه آن امکان تهیه نقشه و تعیین موقعیت نقاط در سطح کشور با دقت مورد نیاز و استانداردهای لازم در یک سیستم واحد فراهم می‌آید، طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد شبکه ایستگاه‌های مبنایی مسطحاتی، ارتفاعی، ثقلی و گسترش شبکه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک در استان‌های مختلف نموده تا بدین ترتیب علاوه بر فراهم کردن چارچوب مختصات مناسب در پروژه‌های عمرانی و نقشه‌برداری، امکان ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی دقیق نیز در منطقه فراهم گردد. بدیهی است با بررسی تغییر مختصات این ایستگاه‌های ماندگار، می‌توان برآوردی از تغییرات پوسته‌ای ایران، به منظور استفاده در بحث مدیریت بحران و پهنه‌بندی کشور از نظر ریسک مخاطرات لرزه‌ای، بدست آورد.