سازمان نقشه برداری کشور 23 شهريور 1399 ساعت 13:39 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2713/تهیه-نقشه-های-موقعیت-ایستگاه-های-دائم-ژئودینامیک-gnss-31-استان -------------------------------------------------- توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی و با همکاری اداره‌کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شد: عنوان : تهیه نقشه‌های موقعیت ایستگاه‌های دائم ژئودینامیک و GNSS برای 31 استان -------------------------------------------------- به همت کارشناسان مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی و با همکاری اداره‌کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور نقشه موقعیت ایستگاه‌­های دائم ژئودینامیک و GNSS برای 31 استان و در ابعاد کاغذ A3 تهیه شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور و به نقل از مدیریت نقشه نگاری و اطلس های ملی، تهیه نقشه های موقعیت ایستگاه های دائم ژئودینامیک و GNSS با همکاری اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی برای 31 استان و در ابعاد کاغذ A3 به اتمام رسید. در این نقشه علاوه بر عوارض عمومی، ایستگاه های برخط، غیر برخط، فاقد گیرنده، فاصله و زمان تا ایستگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نمایش داده شده است . اطلاعات پایه استفاده شده برای نقشه های فوق از اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی دریافت گردیده است. این نقشه ها جهت بازدید مستمر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان تهیه شده است.