سازمان نقشه برداری کشور 8 آذر 1399 ساعت 20:09 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3217/راستای-حفظ-کرامت-انسانی-طرح-صدای-همکار-سازمان-نقشه-برداری-کشور-اجرا -------------------------------------------------- با پیگیری‌های مستمر دکتر جعفرزاده ایمن آبادی: عنوان : در راستای حفظ کرامت انسانی طرح "صدای همکار" در سازمان نقشه برداری کشور اجرا شد -------------------------------------------------- حفظ وصیانت از سلامت و کرامت کارکنان سازمان نقشه برداری کشور یکی از دغدغه‌های اساسی ریاست سازمان است که در دستورکارمدیران ارشد نیز قرار گرفته است. در این راستا طرحی به عنوان "صدای همکار" ارائه گردید تا راهگشای این موضوع باشد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل توسعه منابع انسانی با راه اندازی سامانه تلفنی و ارائه شماره اختصاصی از پرسنل سازمان خواسته است  تا در صورت تمایل موضوعات خود را در سطح درون سازمانی و حتی موضوعات دیگر با مسئولین ارشد سازمان درمیان بگذارند.    جزئیات طرح "صدای همکار" به شرح ذیل است: