سازمان نقشه برداری کشور 24 ارديبهشت 1397 ساعت 11:12 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/173/معرفی-اداره-کل-نظارت-کنترل-فنی -------------------------------------------------- عنوان : معرفی اداره کل نظارت و کنترل فنی -------------------------------------------------- متن :    به استناد مادۀ 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص استقرار کامل نظام پایه اطلاعات مکانی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1396 هیئت‌وزیران)، مادۀ 23 قانون برنامه‌وبودجه و آئین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 42339/ت33497هـ مورخ20/4/1385 هیئت‌وزیران)، نظارت و کنترل فنی بر اجرای قراردادهای خدمات مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک به‌منظور تحقق موارد زیر به نمایندگی از سازمان نقشه‌برداری کشور بر عهده اداره کل نظارت و کنترل فنی است: - حفظ استاندارد و ارتقای کیفی کلیه خدمات و محصولات مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک در سطح کشور. - انطباق داده‌های مکانی کشور با استانداردهای ذی‌ربط به‌منظور بهره‌گیری در زیرساخت اطلاعات مکانی کشور و تقویت امکان بهره‌گیری مکرر از اطلاعات موجود. - جلوگیری از دوباره‌کاری و اتلاف سرمایه‌های ملی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور. - جمع‌آوری و نگهداری داده‌ها، اطلاعات مکانی، نقشه‌ها و فایل‌ها به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی کشور.      علاوه بر  اساسنامه سازمان،  در ماده 23 قانون برنامه یكی از وظایف مشخص‌شده برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین معیارها، استانداردها و شرایط عمومی حاكم بر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی می‌باشد. در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده از قانون، سازمان نقشه‌برداری كشور مكلف به انجام نظارت و كنترل فنی بر عملیات نقشه‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های ملی كشور شده و ضمانت اجرایی لازم نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.    سازمان نقشه‌برداری كشور به‌عنوان مرجع نقشه‌برداری و نقطه تمركز فعالیت‌های تهیه نقشه و اطلاعات جغرافیایی كشور، موضوع نظارت و كنترل فنی بر اجرای عملیات نقشه‌برداری، تهیه نقشه و اطلاعات جغرافیایی كه توسط سازمان نقشه‌برداری كشور، بخش‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود، را مورد توجه و تأکید قرار داده و در این راستا مدیریت مستقلی تحت عنوان مدیریت نظارت و كنترل فنی عهده‌دار این وظیفه مهم شده است.      پس از گذشت بیش از پنجاه سال از فعالیت مدیریت نظارت و کنترل فنی، با توجه به لزوم کنترل و تضمین کیفیت فنی و یکپارچه‌سازی  خدمات  نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و عملکرد مناسب این مدیریت در انجام این مهم، بار دیگر در ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر عهده‌دار بودن سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان ناظر بر کلیه  فعالیت‌های نقشه‌برداری در کشور تأکید شده است.