سازمان نقشه برداری کشور 17 آذر 1400 ساعت 16:29 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4820/مزایده-فروش-3-قطعه-زمین-واقع-شهر-همدان -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور در راستای فروش اموال مازاد برگزار می کند: عنوان : مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در شهر همدان -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور در راستای فروش اموال مازاد مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در شهر همدان برگزار می کند. متن : به گزارش روابط عمومی و به نقل از اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری، سازمان نقشه برداری کشور در راستای فروش اموال مازاد برگزار می کند: " مزایده فروش سه قطعه زمین واقع در شهر همدان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) " به شرح ذیل: 1-تاریخ انتشار:1400/09/21 2-مهلت دریافت اسناد:1400/09/25 3-مهلت ارائه پیشنهاد:1400/10/05 4-تاریخ بازگشایی پاکت‌ها:1400/10/06 از علاقه مندان دعوت می شود جهت شرکت در مزایده از طریق سامانه مذکور به شماره 2000003162000002، اقدام نمایند.