سازمان نقشه برداری کشور 30 بهمن 1399 ساعت 15:37 https://www.ncc.gov.ir/fa/etelaie/3470/فراخوان-انتخاب-مشاور-منظور-تصویربرداری-هوایی-شهر-اسلام -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان انتخاب مشاور به منظور تصویربرداری هوایی از شهر اسلام شهر -------------------------------------------------- با توجه به وظیفه حاکمیتی سازمان نقشه برداری کشور در تولید داده های مکان مبنا و تصاویر هوایی از سطح کشور، این سازمان در نظر دارد تا برای مناطق محدود از تکنولوژی پهپاد فتوگرامتری استفاده نماید. بر همین اساس پروژه تصویربرداری هوایی از شهر "اسلام شهر" به مساحت 4000 هکتار از طریق فراخوان عمومی در سامانه ستاد به شماره 1199003162000305 بارگذاری شده است. ​​​​​​​ متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌ برداری کشور،با توجه به وظیفه حاکمیتی سازمان نقشه برداری کشور در تولید داده های مکان مبنا و تصاویر هوایی از سطح کشور، این سازمان در نظر دارد تا برای مناطق محدود از تکنولوژی پهپاد فتوگرامتری استفاده نماید. بر همین اساس پروژه تصویربرداری هوایی از شهر "اسلام شهر" به مساحت 4000 هکتار از طریق فراخوان عمومی در سامانه ستاد به شماره 1199003162000305 بارگذاری شده است. از شرکت های نقشه برداری دارای تجربه کاری در زمینه فتوگرامتری با پهپاد دعوت می گردد تا در فراخوان فوق شرکت نماید. هدف از پروژه فوق تصویربرداری هوایی با استفاده از پهپاد فتوگرامتری با GRD حداکثر 15 سانتیمتر، همراه با انجام فرایند عملیات میدانی (تعیین موقعیت و ترازیابی)، مثلث بندی و تولید مدل ارتفاعی رقومی، مدل ارتفاعی سطح و اورتوفتو می باشد. محصول نهایی می بایست قابلیت تبدیل به روش 3 بعدی را داشته باشد. ضمنا مهلت شرکت در فراخوان تا ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه  4 اسفندماه 1399 می باشد.