سازمان نقشه برداری کشور 8 اسفند 1394 ساعت 11:04 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/1238/1/آخرین-جلسه-كمیسیون-معین-سال-94-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : آخرین جلسه كمیسیون معین در سال 94 برگزار شد -------------------------------------------------- آخرین جلسه کمیسیون معین در سال 94 درروز چهارشنبه پنجم اسفندماه در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، این جلسه که هشتمین نشست اعضای کمیسیون معین در سال جاری بود با حضور دکتر کریمی معاون فنی سازمان و نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل گردید. در آغاز این نشست گزارش عملکرد جلسات کمیسیون معین و شورای عالی نقشه برداری در سال 94 ارائه شد.سپس اعضاء ضمن تبادل نظر درباره برنامه زمانی جلسات سال 95 گفتگو کردند. بر همین اساس مصوب شد، کمیسیون معین هر دو ماه و در اولین چهارشنبه ماه تشکیل جلسه بدهد. همچنین برخی عناوین پیشنهادی برای دستور جلسات سال بعد عنوان شد که اعضا نظرات خود را در این زمینه بیان کردند. در پایان جلسه نیز برخی از اعضای کمیسیون معین پیشنهاداتی در مورد پیگیری مصوبات کمیسیون و شورای عالی نقشه برداری مطرح نمودند.