سازمان نقشه برداری کشور 2 آبان 1397 ساعت 15:08 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1850/مقاله-آشکارسازی-تغییرات-ژئودینامیکی-استفاده-شبکه-چند-منظوره-ژئودزی-زلزله-اهر-ورزقان -------------------------------------------------- عنوان : مقاله آشکارسازی تغییرات ژئودینامیکی با استفاده از شبکه چند منظوره ژئودزی(زلزله اهر- ورزقان) -------------------------------------------------- متن : مقاله آشکارسازی تغییرات ژئودینامیکی با استفاده از شبکه چند منظوره ژئودزی(زلزله اهر- ورزقان) برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید. http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001850-1.pdf یا http://glsd.ncc.ir/_glsd/documents/Pdf/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C.pdf