سازمان نقشه برداری کشور 8 تير 1400 ساعت 13:02 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4262/برگزاری-اولین-جلسه-آموزشی-مدیریت-فرایند-سازمان-نقشه-برداری-کشور-محوریت-استاندارد-bpmn2 -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری اولین جلسه آموزشی مدیریت فرایند در سازمان نقشه برداری کشور با محوریت استاندارد BPMN2 -------------------------------------------------- اولین جلسه آموزشی با هدف زمینه سازی جهت استقرار مدیریت فرایند در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری، با توجه به اهمیت مدیریت فرایند و تاثیر آن بر بهره وری، اتوماسیون سازی و اصلاح فرایند و با تاکید رئیس محترم سازمان،  موضوع استقرار مدیریت فرایند در قالب  ایجاد یک "کارگروه "در دستور کار این اداره کل ( گروه سیستمها و بهره وری ) قرار گرفت. در همین ارتباط  اولین جلسه آموزشی با حضور اعضای کارگروه مدیریت فرایند و نمایندگان ادارات کل و مدیریتها درتاریخ 7 تیر 1400 برگزار شد. دکتر جعفرزاده نیز، با حضور در ساعتی از آموزش اهمیت و حمایت مدیران ارشد در استقرار مدیریت فرایند را اعلام داشتند. گفتی است این دوره آموزشی در قالب 40 ساعت آموزش با هدف توانمندسازی و تقویت نگرش فرایندی برای مدلسازی و مستندسازی فرایندهای سازمان با محوریت استاندارد BPMN پیش بینی شده است.