سازمان نقشه برداری کشور 24 ارديبهشت 1397 ساعت 11:12 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/200/محورهای-فعالیت-اهداف-ماموریت -------------------------------------------------- عنوان : محورهای فعالیت،اهداف و ماموریت -------------------------------------------------- متن :  تقويت شبكه هاي ژئودزي، ترازيابي و گراويمتري و اهتمام براي اتصال آنها به شبكه هاي متناظر در كشورهاي همجوار - ارتقاي دانش كارشناسان ذيربط در ادارات مجموعه اداره کل  - تهيه استانداردهاي علوم مهندسي ژئوماتيك و ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات نقشه برداري - هم اندیشی و کمک در تهیه و به بهنگام سازي نقشه هاي پوششي و کنترلی - استفاده از روش ها و تجهيزات پيشرفته براي بالابردن كيفيت توليدات - اهتمام و همیاری در مشورتهای لازم براي تقويت شوراي عالي نقشه برداري به منظور هماهنگي فعاليت هاي نقشه برداري در سطح كشور - بهره برداري از تصاوير ماهواره اي براي تهيه و بهنگام نمودن نقشه‌ها و اطلاعات مكاني   - همیاری در تهيه و بازنگري نقشه هاي پوششی 1:25،000 و 1:50،000 - همیاری در تهيه نقشه هاي 1:2،000 شهرهاي مهم كشور. - همیاری در گسترش پايگاه داده هاي توپوگرافي به منظور تهيه GIS ملي بر اساس نقشه هاي 1:25،000 - همیاری در تهيه نقشه هاي پوششي رقومي 1:50،000 بر مبناي نقشه هاي 1:25،000 - اندازه گيري مجدد(دوره ای) ترازيابي درجه 1، ترازيابي درجه 2 و درجه 3 - تهيه نقشه ژئوديناميك جمهوري اسلامي ايران - تعيين ژئوييد دقيق جمهوري اسلامي ايران - همیاری در انجام عمليات آبنگاري (تعیین موقعیت ها) - همیاری در انجام عمليات عکسبرداری هوایی (تعیین مختصات مراکز عکسی در بازه زمانی برای نقاط ژئودینامیک سراسری مورد در خواست )  محورهای فعالیت،اهداف و ماموریت - طراحی، ايجاد، حفظ وگسترش شبكه‏ هاي مبنایی مسطحاتی،ارتفاعي و ثقل‌سنجی کشور. - طراحی، ایجاد، حفظ و گسترش شبکه ایستگاه‌های دائمی تعیین موقعیت"GNSS." - مدیریت وپشتیبانی کاربران سرویس‌های تعیین موقعیت آنی"DGNSS/RTKوVRS". - پردازش داده‌های خام ایستگاه‌های مرجع به منظورتعیین مختصات دقیق ایستگاه‌های شبکه، ارائه مبنای تعیین موقعیت مسطحاتی، محاسبه بردارهای سرعت وتغییرات ژئودینامیکی منطقه. - مدلسازی محلی میدان‌ثقل زمین، تعیین ژئوئید ملی و سطح مبنای ارتفاعی. - پردازش، محاسبات، سرشکنی و آنالیز داده های شبکه‌های مبنایی و ارائه نتایج به کاربران. - تهيه استانداردها و دستورالعمل‌هاي لازم براي ايجاد شبكه‌هاي مبنایی. - تعیین و اندازه‌گیری نقاط کنترل عکسی و انجام محاسبات مربوطه به منظور تهیه نقشه‌های مبنایی. - ساماندهی و رقومی‌سازی اطلاعات شبکه‌های مبنایی و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل"SDI"ملی. - پردازش داده‌های راداری بر اساس تکنیک تداخل‌سنجی و مدل‌سازی مناطق فرونشست با تلفیق داده‌های ژئودتیکی، زمین شناسی و هیدرولوژی به منظور ارائه در مدیریت بحران. - گردآوری و پردازش داده‌های جغرافیایی با هدف تولید و بازنگری نقشه در مقیاس‌های مختلف و تامین نیازهای اطلاعات مکانی. - بکارگیری تکنیک‌های جدید مشاهداتی و محاسباتی در دنیا به منظور استفاده درپروژه‌های جاری، انجام مطالعات جدید و تعریف طرح‌های نو. - ارائه مستمر پیشرفت‌های حاصله به صورت مقاله و گزارشات فنی در نشریات و کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی. - گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و همکاری با مراکز علمی داخلی و خارجی.