سازمان نقشه برداری کشور 4 اسفند 1399 ساعت 8:02 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3480/1/ادامه-طرح-تکمیل-شبکه-ثقل-سنجی-درجه-سه-استان-اصفهان-بهمن-ماه-1399 -------------------------------------------------- عنوان : ادامه طرح تکمیل شبکه ثقل سنجی درجه سه استان اصفهان در بهمن ماه 1399 اداره فیزیکال ژئودزی، اداره کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی -------------------------------------------------- متن : ادامه طرح تکمیل شبکه ثقل سنجی درجه سه استان اصفهان در بهمن ماه 1399  با توجه به نیاز مبرم به داده‌های گرانی با تراکم بالا به منظور مدل‌سازی میدان گرانی زمین و دستیابی به ژئوئید دقیق‌تر، گسترش شبکه گرانی‌سنجی کشور از طریق ایجاد شبکه‌های با درجات بالاتر ضروری می‌باشد. شبکه ثقل‌سنجی درجه سه کشور، با فواصل حدودی 7-9 کیلومتر در سطح زمین، به گونه‌ای طراحی شده است که پوشش مناسبی از داده‌های شتاب‌گرانی را در کشور فراهم نمایند.  به منظور ادامه طرح تکمیل شبکه‌های مبنایی گرانی کشوری، عملیات شناسایی و احداث نقاط شبکه ثقل‌سنجی درجه سه استان اصفهان در اداره کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی در بهمن ماه مطابق برنامه عملیاتی انجام گرفت. در صورت امکان سنگ‌های ریشه‌داری که به خوبی در زمین دفن شده باشند، به عنوان نقاط این شبکه انتخاب شده‌اند. اکیپ اعزامی برای این ماموریت، همکاران اداره کل به سرپرستی آقای مهندس فریبرز منصوری و با همکاری آقای مهندس میگونی بوده‌اند. عملیات اخیر در استان اصفهان حوالی شهرهای نایین، چوپانان، حاجی‌آباد و... به منظور شناسایی 83 نقطه و احداث 65 نقطه شبکه ثقل سنجی درجه سه، انجام گرفته است.  نقاط احداث شده شبکه ثقل‌سنجی درجه سه در ماموریت بهمن ماه