سازمان نقشه برداری کشور 18 اسفند 1399 ساعت 10:28 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/3543/مشارکت-31-استان-ژئوپورتال-ملی-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- هما درزی، مدیر کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی خبر داد: عنوان : مشارکت 31 استان در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور -------------------------------------------------- هما درزی، مدیر کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی از مشارکت 31 استان در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور خبر داد متن :