سازمان نقشه برداری کشور 26 اسفند 1399 ساعت 11:17 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/3570/تشریح-فعالیت-های-اداره-هوایی-هوانوردی-گذشته-حال -------------------------------------------------- عنوان : تشریح فعالیت های اداره هوایی و هوانوردی از گذشته تا حال -------------------------------------------------- ابراهیم قامتی، رئیس اداره هوایی و هوانوردی از فعالیت های سازمان نقشه برداری کشور در حوزه پرواز می گوید متن :