سازمان نقشه برداری کشور 26 خرداد 1399 ساعت 11:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2373/گزارش-مأموریت-های-برون-سازمانی-کارکنان-سازمان-نقشه-برداری-کشور-سال-98 -------------------------------------------------- از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع منتشر شد: عنوان : گزارش مأموریت‌‌‌‎های برون سازمانی کارکنان سازمان نقشه‌‌‌‌برداری کشور در سال 98 مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی با 1003 نفر-روز ماموریت، بیشترین رکورد را دارد -------------------------------------------------- کارکنان سازمان نقشه‌‌‌‎برداری کشور در طول سال 98 و در راستای انجام وظایف حاکمیتی این سازمان، در مجموع 3413 نفر-روز به ماموریت رفته‌‌‎اند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني گزارش ماموریت‎های برون سازمانی کارکنان این سازمان را به تفکیک واحد اعزام کننده از تاریخ 98/01/01 تا 98/12/29 منتشر کرد. بر اساس این گزارش؛ دو تن از کارکنان مدیریت آبنگاري و امور جزر و مدي، با بیش از 230 روز ماموریت در سال 98، رکوردار بیشترین اعزام به ماموریت را دارند که عموما به دلیل فعالیت در کشتی ایران آبنگار در آب‎های جنوبی کشور بوده است. البته این مدیریت با 1003 نفر-روز مأموریت بیشترین میزان مأموریت برون سازمانی را در میان مدیریت‌های این سازمان داشته است.   پس از مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی، اداره کل امور اداري و توسعه منابع انساني با 736 نفر روز ماموریت، بیشترین آمار را در ماموریت‎های برون سازمانی داشته که عمدتا به دلیل ماموریت‎های 16 تن از رانندگان سازمان در این اداره کل است. ادارات کل نقشه برداری غرب، جنوب غرب، جنوب شرق، شرق و شمال شرق در مجموع 614 نفر روز به ماموریت‎ رفته‎اند که از این میزان اداره کل نقشه برداری منطقه شمال غرب با 188 نفر روز ماموریت، پیشتاز دیگر ادارات بوده است. لازم به ذکر است که به دلیل انتزاع مناطق پنج‌گانه نقشه‌برداری از سازمان نقشه‌برداری کشور به سازمان برنامه و بودجه در نیمه دوم سال گذشته، ماموریت‌های آنان صرفا در دوره‌ای که یکی از ارکان این سازمان بوده‌اند، محاسبه شده است. بعد از مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی و اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی، بیشترین ماموریت‌های سال 98 به این مدیریتها تعلق دارد: اداره کل نظارت و کنترل فنی، 720 نفر روز اداره کل نقشه برداری منطقه شمال غرب کشور،291 نفر روز اداره کل نقشه برداری منطقه غرب کشور،181 نفر روز اداره کل نقشه برداری منطقه شمال شرق کشور،188 نفر روز   همچنین پنج تن از افرادی که به ترتیب بیشترین آمار اعزام به مأموریت را داشتند از این قرار هستند: محمد غیاثی حافظ، مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی 258 نفر روز محمد رستميلر، مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی 235 نفر روز سيدروح اله نوربخش، مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی 209 نفر روز سعید مقدسی هیر، مدیریت امور اداری و توسعه منابع انسانی 121 نفر روز حسن مرامی، مدیریت نظارت و کنترل فنی 117 نفر روز   گفتنی است سازمان نقشه‌برداری کشور در راستای شفاف‌سازی عملکرد خود، برای سومین بار متوالی اقدام به انتشار گزارش مأموریت‌های خود نموده است. برای مشاهده گزارش‌های پیشین در سال گذشته اینجا و اینجا را کلیک کنید. مشروح گزارش ماموریت‌های همکاران این سازمان در سال 98 را نیز اینجا بخوانید.