سازمان نقشه برداری کشور 29 شهريور 1399 ساعت 11:31 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2733/گسل-فیروزکوه-منشاء-زلزله-۳-۱-امروز -------------------------------------------------- عنوان : گسل فیروزکوه منشاء زلزله ۳.۱ امروز -------------------------------------------------- زلزله با بزرگای ۳.۱ امروز که در ساعت ۰۹:۵۸:۴۲ امروز در عمق ۵.۷ کیاومتری رخ داد مربوط به گسل فیروز کوه است. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، دکتر نانکلی رئیس اداره ژیودینامیک در اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور گفت: زلزله با بزرگای ۳.۱ امروز که در ساعت ۰۹:۵۸:۴۲ امروز در عمق ۵.۷ کیاومتری رخ داد مربوط به گسل فیروز کوه است. در تاریخ ۱۸ شهریور ماه هم یک زلزله ۲.۸ در همین قطعه گسلی رخ داده است . کانوناین زمین لرزه در همان کانون قبلی زلزله ۲۳ تیر ماه است.