سازمان نقشه برداری کشور 2 شهريور 1400 ساعت 13:33 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4524/1/تفاهم-نامه-های-بین-سازمانی-باید-قالب-یک-سند-همکاری-فراتر-رفته-توافق-حتی-فرای-قرارداد-نزدیک-گردند-الزامات-اجرایی-بیشتری-خود-همراه-داشته-باشند -------------------------------------------------- دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در سومین نشست کمیته مشورتی حقوقی گفت: عنوان : تفاهم نامه های بین سازمانی باید از قالب یک سند همکاری فراتر رفته و به توافق نامه و حتی فرای آن قرارداد نزدیک گردند، تا الزامات اجرایی بیشتری را در خود به همراه داشته باشند -------------------------------------------------- دکتر جعفرزاده ایمن آبادی در سومین نشست کمیته مشورتی حقوقی گفت:"تفاهم نامه های بین سازمانی باید از قالب یک سند همکاری فراتر رفته و به توافق نامه و حتی فرای آن قرارداد نزدیک گردند، تا الزامات اجرایی بیشتری را در خود به همراه داشته باشند." متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور سومین جلسه کمیته مشورتی حقوقی سازمان روز سه‌شنبه مورخ 1400/05/19 در سالن شهدا  با حضور  رئیس سازمان نقشه برداری در جمع اعضای کمیته و تنی چند از مدعوین صاحب نظر برگزار شد. پس از خوش آمدگویی و به دعوت  دبیر کمیته، گزارشی که شامل نکات پیشنهادی موثری در راستای تحقق اهداف آیین‌نامه کمیته مشورتی حقوقی (تحکیم مرجعیت سازمان ) بود از طرف یکی از اعضای کمیته به سمع و نظر حاضرین رسید. در این گزارش و به استناد شرح وظایف کمیته به این نکته اساسی اشاره گردید که موضوع « احیا و یا تثبیت و یا تصویب مجدد، ماده یک قانون مصوب 1345/05/21با عنوان اجرای عملیات نقشه برداری بزرگ مقیاس طرح های عمرانی و ثبتی املاک و تهیه مقدمات و اجرای نقشه برداری از طریق عکسبرداری هوایی و تبدیل آن به نقشه (کاداستر ) در تقابل با تفسیر ناصحیح قانون جامع حد نگار و مصادره به مطلوب این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، می بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد». از دیگر نکات پیشنهادی این بود که تبیین آیین نامه ها و قوانین، در راستای همگام سازی و یکپارچگی فعالیت ها مرتبط با اساسنامه سازمان نقشه برداری، در کشور قرار گیرد و صدور یا نظارت بر صدور گواهی نامه صلاحیت نقشه برداری و تفسیر عکس های هوایی بنا به مشکلات متعدد موجود در کشور و جهت تسریع نظارت بر فعالیت شرکت ها، در حوزه نظارت سازمان و در راستای تحکیم مرجعیت سازمان باشد و اینکه «تفاهم نامه های بین سازمانی باید از قالب یک سند همکاری فراتر رفته و به توافق نامه و حتی فرای آن قرارداد نزدیک گردند، تا الزامات اجرایی بیشتری را در خود به همراه داشته باشند» . دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی پس از استماع آخرین گزارش این جلسه  پیرامون طرح توسعه فنآوری های مکان محور ( ژئوماتیک ) در کشور ،که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت، ارسال پاسخ تهیه‌شده را تایید نمودند.