سازمان نقشه برداری کشور 22 شهريور 1399 ساعت 19:14 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2698/پایش-حرکات-گسل-ها-فرونشست-پایتخت-ایستگاه-های-جدید-gnss -------------------------------------------------- عنوان : پایش حرکات گسل‌ها و فرونشست در پایتخت با ایستگاه‌های جدید GNSS -------------------------------------------------- به منظور پایش حرکات گسل‌ها و بررسی فرونشست در پایتخت ایستگاه‌های جدید GNSSمکان‌یابی خواهند شد. متن : به گزارش روابط عمومی‌سازمان نقشه‌برداری کشور، در راستای همکاری‌های مشترک بین دو سازمان نقشه برداری کشور وسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نشستی در محل آن سازمان با حضور نمایندگان مربوطه  تشکیل شد .   در این نشست ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص شبکه ایستگاه‌های دائمی از سوی دکتر نانکلی رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه‌برداری کشور؛ درخصوص طراحی و نصب ایستگاه‌های جدید بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که کمیته فنی متشکل از دستگاه‌های اجرایی وذینفع تشکیل و درخصوص مکان‌یابی نهایی جهت پایش گسل‌های تهران و سیستم پیش نشانگرها و فرونشست  تصمیم‌گیری نمایند.