سازمان نقشه برداری کشور 7 مهر 1399 ساعت 13:30 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/2797/ایران-سال-حدود-2-سانتی-متر-کوتاه-می-شود -------------------------------------------------- دکتر فرخ توکلی در خصوص نقشه ژئودزی و سیستم‌های تعیین موقعیت می‌گوید: عنوان : ایران هر سال حدود 2 سانتی‌متر کوتاه می شود -------------------------------------------------- دکتر فرخ توکلی، کارشناس مدیریت زمیین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی از نقش ژئودزی و سیستم‌های ژئودتیک و تعیین موقعیت جهانی می گوید متن :