سازمان نقشه برداری کشور 31 مرداد 1396 ساعت 13:40 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1608/نحوه-محاسبه-انحراف-مغناطیسی-برنامه-تحت-vb-محیط-ماكرواستیشن -------------------------------------------------- عنوان : نحوه محاسبه انحراف مغناطیسی(برنامه تحت VB در محیط ماكرواستیشن) -------------------------------------------------- متن : نحوه محاسبه انحراف مغناطیسی(برنامه تحت VB در محیط ماکرواستیشن)کلیک کنید... http://www.ncc.org.ir/images/docs/files/000001/nf00001608-1.rar