سازمان نقشه برداری کشور 13 مهر 1396 ساعت 10:29 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1681/فرم-ها-مستندات-فایل-های-کمکی -------------------------------------------------- عنوان : فرم‌ها، مستندات و فایل‌های کمکی نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی، سامانه اطلاعات مکانی، آبنگاری و میکروژئودزی -------------------------------------------------- متن : فرم‌ها، مستندات و فایل‌های کمکی  نقشه برداری زمینی فرم کاداستر زراعی ( جایگزین فرم شماره 6 دستورالعمل ) فرم تحويل مدارک زمينی (مستقيم زمينی و استرو) فرم متادیتای پروژه‌های عکسی نحوه تکمیل لوح فشرده پروژه‌های عکسی فرم متادیتای پروژه‌های زمینی نحوه تکمیل لوح فشرده پروژه‌های زمینی مشخصات گرافیکی عوارض جدول خلاصه مشخصات عوارض چک لیست کارتوگرافی کاداستر چک لیست کارتوگرافی چک لیست محاسبات نقشه برداری هوایی موارد خاص هماهنگ شده در نقشه‌های بزرگ مقیاس مجموعه چک لیست‌های کنترل نقشه‌های هوایی و پردازش تصاویر سامانه اطلاعات مکانی نکاتی که در هنگام کنترل پروژه‌های کاداستر اراضی باید در نظر داشت راهنمای برنامه کنترل پروژه‌های کاداستر امور اراضی کشور- آذر97 انتقال اطلاعات از نسخه 97 به 98 در ژئودیتابیس کاداستر اراضی کشاورزی چک لیست ژئودیتابیس کاداستر اراضی بهار 98 نمونه فایل اکسل متادیتا، مربوط به Shape File های نقشه‌های 1:2000 شهری- مخصوص ادارات و شعب سازمان وشرکت‌های مهندسین مشاور شیوه‌نامه کنترل پروژه SDI استانی نمونه فرم ایرادات کلی برگشت پروژه‌های GISReady کارگاه GISReady یافتن لبه‌هایی از مرز مالکیت در پروژه کاداستر اراضی که برهیچکدام از عوارض خطی یا سطحی منطبق نیست آبنگاری و میکروژئودزی فرمت استاندارد گزارش مطالعات هیدروگرافی