سازمان نقشه برداری کشور 29 تير 1400 ساعت 11:03 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4471/تفاهم-نامه-چهار-جانبه-سازمان-های-هواشناسی-فضایی-زمین-شناسی -------------------------------------------------- عنوان : تفاهم نامه چهار جانبه با سازمان های هواشناسی، فضایی و زمین شناسی -------------------------------------------------- متن : مشخصات تفاهم نامه                                                                                     عنوان   تاریخ انعقاد  تاریخ اتمام   لینک دانلود توسعه همکاری ها و انجام طرح های پژوهشی و عملیاتی در زمینه مشترک از جمله کاربرد فناوری های فضایی، تولید محصولات مشترک کاربردی و سامانه های اطلاعات مکانی، داده های مکان مبنا با هدف پایش، پیش بینی و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی 1400/04/28 1402/04/28  دانلود گزارش خبری امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه میان سازمان‌های نقشه برداری کشور، زمین‌شناسی، فضایی ایران و هواشناسی کشور به منظور توسعه همکاری‌های مشترک