سازمان نقشه برداری کشور 26 خرداد 1400 ساعت 9:59 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4075/1/بازدید-سرزده-رییس-سازمان-نقشه-برداری-کشور-دفتر-فناوری-اطلاعات-ارتباطات -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سرزده رییس سازمان نقشه برداری کشور از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات -------------------------------------------------- دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رییس سازمان نقشه برداری کشور با حضور در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از این بخش بازدید نمود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات،  صبح روز یکشنبه مورخ 1400/3/23 دکترجعفرزاده ایمن آبادی رییس سازمان در بازدید سرزده از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشست صمیمانه ای با پرسنل این  دفتر برگزار و در جریان عملکرد و دغدغه آنها قرار گرفت.