سازمان نقشه برداری کشور 6 آبان 1399 ساعت 16:55 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/2914/1/دکتر-جعفرزاده-ایمن-آبادی-سلامت-اداری-پرتو-نظارت-کنترل-امکان-پذیر -------------------------------------------------- اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سه ماه گذشته برگزار شد عنوان : دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی: سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل امکان پذیر است -------------------------------------------------- اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سه ماه گذشته با حضور اعضای این کمیته برگزار شد. دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در این جلسه گفت:« سلامت اداری در پرتو نظارت و کنترل امکان پذیر است.» متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، در نشست ظهر امروز اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، پس از ارائه گزارش اهم اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیته، دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در خصوص اهمیت " کنترل و نظارت در سلامت اداری" گفت: «سلامت اداری بعنوان یکی از مهمترین مباحث زیربنایی اخلاقی ؛ کلیدی‌ترین مولفه آن نظارت و کنترل اداری است. شواهدی چون عدم تحقق اهداف سازمانی و یا نارضایتی ارباب رجوع، نشان می‌دهد رگه‌هایی از ناسلامتی اداری در برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. نظارت و کنترل به این معنی است که هیچ فردی قادر نباشد خلافی انجام دهد. سیستم اداری باید به گونه ای طراحی شود که اگر خلافی در بخشی به وجود آمد عامل هشدار دهنده‌ای نیز برای آن وجود داشته باشد.» دکترجعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه‌های دیگر تأکیدکرد:«عدم استفاده از تجربیات سایر ارگان‌های اجرایی ، می‌تواند به بدنه دولت آسیب بزند. سلامت اداری یکی از ضروریات رسیدن به توسعه پایداراست و ما برای رسیدن به این مهم در کشور باید اقدامات و تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم تا با درنظرگرفتن علل ریشه ای شکل‌گیری فساد درهمه سطوح، راهکارهای مناسبی برای رفع آن پیشنهاد شود.» رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در پایان خاطر نشان کرد:« باید اقدامات عاجلی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صورت بگیرد و همه اعضا کمیته باید در راستای ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش تکریم ارباب رجوع به معنی افزایش رضایت مردم تلاش کنند.»