سازمان نقشه برداری کشور 17 شهريور 1400 ساعت 9:33 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4615/1/برگزاری-وبینار-آموزشی-راستای-ارتقای-سطح-علمی-گروه-های-نقشه-اطلاعات-مکانی-سازمان-های-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-ها -------------------------------------------------- از سوی سازمان نقشه برداری کشور انجام شد: عنوان : برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها -------------------------------------------------- وبینار آموزشی توسط گروه هماهنگی امور مناطق و با همکاری و مشارکت اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، گروه هماهنگی امور مناطق با مشارکت اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور سلسله وبینارهای آموزشی در حوزه اطلاعات مکانی را از آغاز سال 1400 برای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار نمود. در آخرین وبینار آموزشی که در 16 شهریورماه سال 1400 برگزار شد مطالبی در ارتباط با رفتارسنجی ژئودتیک، طراحی شبکه میکروژئودزی و آبنگاری توسط اداره نظارت و کنترل آبنگاری برای نمایندگان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها ارائه گردید.