سازمان نقشه برداری کشور 15 تير 1396 ساعت 9:53 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/815/اداره-ويرايش-رقومی -------------------------------------------------- عنوان : اداره ويرايش رقومی -------------------------------------------------- متن : معرفی اين اداره با هماهنگي و تعامل مناسب با ادارة‌ تبديل، ضمن كنترل سه بعدي صحت و تماميت عوراض تبديل شده در فايل هاي گرافيكي (Stereocheck)، با استفاده از نرم افزارهاي مختلف به انجام ويرايش هاي خودكار و يا نيمه خودكار عوارض ترسيمي در فايل‌هاي مزبور مي پردازد. همچنین عملیات Geometric Enhancement  نقشه های پوششی 1:25000 نیز بر عهده این اداره می باشد. تجهیزات و نرم افزار ها     Microstation(v8,j)      PCI geomatica     Auto deskmap      Arc GIS 10   فعالیت ها: اصلاح و رفع ايرادات فايل هاي تبديل شده از روي عكس هاي هوايي/ تصاویر ماهواره ای کنترل صحت و تمامیت عوارض تبدیل شده اصلاح و رفع ایراد Shape file ها از جمله رفع اشکالات ساختاری عوارض، عدم یکپارچگی آنها و اختلافات و ناهمگونی ها  استاندارد سازی نام و ساختار Shape file ها و یکسان سازی تمامی نسخه های Shape file محصولات: نقشه های توپوگرافی ویرایش شده  شیت های نقشه گویا شده