سازمان نقشه برداری کشور 4 بهمن 1399 ساعت 8:41 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3392/وبینار-گردهمایی-اعضای-کمیته-متناظر-ایزو-tc211-هدف-مشارکت-تدوین-استانداردهای-بین-المللی -------------------------------------------------- اداره کل نظارت،کنترل فنی و استانداردها، با همکاری گروه استانداردسازی، جلسه وبیناری با سازمان ملی استاندارد ایران برگزار کرد: عنوان : وبینار گردهمایی اعضای کمیته متناظر ایزو TC211 با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی -------------------------------------------------- متن : نشست کمیته فنی متناظر بصورت آنلاین با حضور مدیران و همکاران سازمان نقشه برداری،اساتید دانشگاهی و مسوولین سازمان ملی استاندارد ایران، در اول بهمن ماه سال جاری،تشکیل گردید. موضوع این نشست مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو بود. اهم مطالبی که در این وبینار مطرح شد میتوان آشنایی با سازمان بین المللی استانداردسازی ایزو، مراحل تدوین استانداردهای بین المللی ایزو، آشنایی با دفتر مطالعات تطبیقی و تدوین استانداردهای بین المللی و چگونگی مشارکت کمیته های فنی متناظر در روند تدوین استانداردهای بین المللی را نام برد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.