سازمان نقشه برداری کشور 18 خرداد 1400 ساعت 14:19 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4049/1/درچهارمین-نشست-کمیته-استاندارد-ماه-جاری-گذشت -------------------------------------------------- عنوان : درچهارمین نشست کمیته استاندارد در ماه جاری چه گذشت -------------------------------------------------- متن : پیاده‌سازی دستورالعمل‌های استاندارد در حوزه علوم ژئوماتیک موضوعی است که در کوله‌بار غنی از تلاش‌های پرسابقه‌ی سازمان نقشه‌برداری کشور با گام‌های متخصصین اهل فن آن به جلو آمده است ، هر چند سخت ...لیکن خوش. و اکنون در فراز این مسیر و به یمن تشکیل کمیته‌های مجهز به کارگروه‌های فعال و تخصصی منجمله کمیته استاندارد ، همت اصلی این کمیته بر احصا 90 دستورالعمل تدوین شده گذاشته است تا با توجه به تفکیک آن در سه  شاخص اصلی یعنی بالای 50 درصد پیشرفت، زیر 50 درصد ، و بدون پیشرفت  مسیر اولویت‌بندی های سازمانی را شفاف‌تر نماید . پرداخت به این نکته موضوع محوری در چهارمین نشست کمیته استاندارد در ماه جاری بود که به همت کارگروه تخصصی نیازسنجی و پیشنهاد استفاده از روش ریاضیAHP  مطرح و جدول گردید. در این روش از پنج شاخص تحت عناوین اولویت سازمانی ، اولویت مدیریتها ، وجود ظرفیت داخلی ، اولویت ابلاغ ( نیاز به ارجاع به نظام فنی اجرایی)  و بالاخره درصد پیشرفت که از مهمترین فاکتورهای ممیز برای 62 دستورالعمل باقیمانده بود استفاده شد . در این راستا و به هدف سرعت بخشیدن به فعالیت هرچه موثرتر کمیته مقرر گردید تا پس از تصویب موارد اولویت در شورای مدیریت فنی سازمان ادامه کار بر اساس روند تعریف شده در کمیته که شامل 13 گام از پیگیری تامین اعتبار در شروع تا پیگیری ابلاغ دستورالعمل در پایان می باشد اجرا گردد. اولویت کمیته در سال 1400 پرداختن به 28 دستورالعمل دارای پیشرفت بالای 50 درصد جهت نهایی‌سازی خواهد بود.