سازمان نقشه برداری کشور 18 بهمن 1400 ساعت 13:15 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5101/دستورالعمل-شرکت-نمایشگاه-ملی-ژئوماتیک-1400 -------------------------------------------------- دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی اعلام کرد: عنوان : دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 -------------------------------------------------- دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 را اعلام کرد. متن : دبیرخانه اجرایی بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دستورالعمل شرکت در نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 را اعلام کرد.