سازمان نقشه برداری کشور 5 اسفند 1398 ساعت 13:48 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2079/آغاز-تهیه-اطلس-ملی-آب-ایران-سوی-سازمان-نقشه-برداری-کشور -------------------------------------------------- عنوان : آغاز تهیه اطلس ملی آب ایران از سوی سازمان نقشه‌‌‌‎برداری کشور -------------------------------------------------- کمبود آب در سطح ملی و تهدید بحران‌های زیست محیطی در سطح بین‌المللی، سازمان نقشه‌برداری کشور را برآن داشت تا با نمایش گرافیکی آمار و ارقام این حوزه، انتشار "اطلس ملی آب ایران" را به منظور ارتقای دانش عمومی میان، مدیران و سیاست‌گذاران در اولویت کاری خود قرار دهد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‎برداری کشور، این اطلس در قالب پروژه‌ای مشترک با همکاری شرکت مدیریت منابع آب از مجموعه وزارت نیرو و سازمان نقشه‌برداری کشور اجرا خواهد شد. بر اساس توافق این دو دستگاه، مسئولیت تهیه اطلاعات و محتوای اطلس به عهده وزارت نیرو است و سازمان نقشه‌برداری کشور نیز اجرای کارتوگرافی و چاپ آن را بر عهده دارد. مراحل گردآوری اطلاعات و تهیه ماکت این اطلس، از مجموعه اطلس‌های ملی کشور به اتمام رسیده و فاز اجرایی آن آغاز شده است. در طراحی ماکت، با بررسی آمار و اطلاعات گردآوری شده و نظرات کارشناسان آن حوزه، داده‌ها پردازش شده و مهمترین شاخص‌ها استخراج می‌شوند. سپس متخصصان کارتوگراف، با انتخاب مناسب‌ترین روش نمایش گرافیکی که منطبق بر فصل‌بندی و محتوای اطلس است؛ انواع نقشه، نمودار، جداول، عکس و متن را در صفحات ماکت جاگذاری می‌نمایند. محتوای این اطلس در شش فصل با عناوین «تاریخچه آب در ایران»، «اقلیم»، «منابع آب»، «سازه‌های آبی»، «مصارف و اقتصاد آب» و «آب و فاضلاب» خواهد بود.