سازمان نقشه برداری کشور 19 بهمن 1399 ساعت 10:13 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3375/تولید-نقشه-های-کوچک-مقیاس-استفاده-پوششی-مقیاس-1-25000 -------------------------------------------------- مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی: عنوان : تولید نقشه‌های کوچک‌مقیاس با استفاده از نقشه‌های پوششی با مقیاس 1:25000 -------------------------------------------------- نقشه‌های کوچک‌مقیاس که با استفاده از نقشه‌های پوششی با مقیاس 1:25000 تولید شده است، توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور معرفی می‌شود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، نقشه‌های کوچک‌مقیاس تولید شده با استفاده از نقشه‌های پوششی با مقیاس 1:25000 را معرفی می‌نماید. ضرورت تولید و به ‌کارگیری نقشه در مقیاس‌های مختلف برای کسانی که به کاربردهای داده‌های مکانی واقف هستند، روشن است. می‌توان گفت اجرای صحیح و اصولی طرح‌های مطالعاتی و عمرانی بدون در اختیار داشتن نقشه‌ها‌یی با مقیاس‌های مناسب امکان‌پذیر نبوده و مشکلاتی در بر خواهد داشت. در همین راستا تولید نقشه‌های کوچک‌مقیاس به ‌دلیل کاربرد فراوان در مطالعات اولیه و نمایش تحت‌ وب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در روند تولید نقشه‌های پوششی 1:25000، مراحل طراحی و عکس‌برداری هوایی و فتوگرامتری و... زمان و هزینه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. از این ‌رو تولید نقشه‌های کوچک‌مقیاس با این روش عملاً زمان‌بر بوده و هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل تولید این نقشه‌ها، با حذف جزئیات عوارض نقشه‌های بزرگ‌مقیاس و تولید نقشه‌های با جزئیات کمتر، می‌تواند در کاهش زمان و هزینه تولید، تأثیر بسزایی داشته باشد. البته برای خوانا و گویا بودن نقشه باید تصمیم گرفت چه چیزی را لازم است نمایش دهیم و چه چیزی باید حذف شود. این انتخاب به عبارت ساده جنرالیزه نامیده می‌شود. به‌عبارت دیگر می‌توان عمل جنرالیزه را به ‌صورت زیر تعریف نمود: "جنرالیزه عبارت است از تحدید و انتخاب عوارض و اطلاعات نقشه مبنا، برای حفظ گویایی و خوانایی نقشه تولید شده." هر چه مقیاس نقشه کوچک‌تر باشد، ناچار به جنرالیزه بیشتر و حذف جزئیات عوارض و اطلاعات می‌باشیم. برای حصول یک جنرالیزه مطلوب، رعایت یک‌سری شرایط، ضروری می‌باشد که عبارتند از: حفظ خصوصیات نقشه، حفظ اطلاعات (اهمیت عوارض)، تعادل و هماهنگی بین اطلاعات در نقشه. جنرالیزه تنها حذف اطلاعات نیست بلکه متناسب با هدف و موضوع نقشه و با رعایت حفظ خصوصیات شکل منطقه، بعضی از عوارض را می‌توان ترکیب، ساده، و حتی جابه‌جا نمود. سازمان نقشه‌برداری کشور با توجه ‌به مسئولیت خود در زمینه تولید و ارائه داده‌های مکانی، به‌ ویژه تولید نقشه‌های مبنایی، گام‌های بزرگی را در امر تهیه نقشه‌های پوششی در مقیاس‌های مختلف برداشته است. در همین راستا پروژه‌هایی مانند تولید نقشه‌های پوششی به طریق رقومی در مقیاس 1:25000 را به انجام رسانده و توانسته با بهره‌گیری از تکنیک‌های کارتوگرافی نیمه‌اتوماتیک و قابلیت‌های نرم‌افزارهای موجود، تولید نقشه‌های کوچک‌مقیاس از نقشه‌های مذکور را با سرعت و دقت بیشتری انجام ‌دهد. تهیة نقشه‌های کوچک‌مقیاس از سال 1376 توسط اداره نقشه‌های مبنایی و توپوگرافی (که آن زمان اداره کارتوگرافی رقومی نام داشت) شروع شده و این اداره تاکنون توانسته است تولید نقشه‌های پوششی 1:50000 را به اتمام رساند. در حال حاضر نیز فرآیند تولید نقشه‌های 1:100000 رو به اتمام می‌باشد.  به طور مثال نقشه یاسوج در 4 مقیاس تولید شده را می‌توانید مشاهده کنید.