سازمان نقشه برداری کشور 27 ارديبهشت 1398 ساعت 10:08 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1557/اداره-نقشه-برداری-زمینی -------------------------------------------------- عنوان : • اداره نقشه برداری زمینی -------------------------------------------------- متن : اداره نقشه برداری زمینی  شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره نقشه برداری زمینی: عملیات اندازه گيری نقاط کنترل عکسی  (استرئو) طرح های بنیادی (1:25000) و موردی  (1:2000 و 1:10000) بر اساس عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و محاسبات مسطحاتی و ارتفاعی مربوط به آن اجرای زمینی و محاسبات طرح های مختلف موردی از قبیل، برداشت و پیاده سازی عوارض، نقشه برداری کادستر (شهری،  زراعی و صنعتی)، نقشه برداری کنترلی، نقشه برداری مسیر، تعیین دقیق قبله، تعیین محدوده، تعیین دقیق موقعیت، تعیین دقیق جهت شمال، ایجاد شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی محلی و... انجام عملیات زمینی طرح های ژئودینامیک محلی انجام محاسبات مختلف مسطحاتی و ارتفاعی و نیز بررسی، تصحیح و ارسال مدارک مربوط به استرئو و بازنگری تهیه گزارشات فنی مناسب   فعالیت‌های انجام‌شده در این اداره در راستای اجرای وظایف محوله و دستیابی به اهداف فوق از ابتدای سال 1394 تاکنون: انجام عملیات استرئو بلوک رشت اندازه گیری دقیق ایستگاه های ژئودزی ماهواره ای درجه 1 و2 انجام عملیات استرئو منطقه بهشهر و بندر گز عملیات اندازه گیری GPS ایستگاههای اطراف قله دماوند به منظور اهداف ژئودینامیکی تهیه گزارش ترانسفورماسیون ایستگاه های ژئودزی ماهواره ای درجه1 و 2 بررسی و آپگریت 6 ایستگاه لایکا 1200 موجود در انبار فنی اعزام یک گروه برای عملیات زمینی پرواز اصفهان که پس از استقرار اکیپ به علت لغو پرواز کاری صورت نگرفت. آماده سازی و کادر گیری استرئوی هشتگرد پردازش و محاسبات مجدد استرئوی خمام