سازمان نقشه برداری کشور 11 آبان 1400 ساعت 10:55 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4752/جانمایی-نقشه-های-قدیمی-استان-کردستان -------------------------------------------------- در اداره کل هوایی ،فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور انجام شد: عنوان : جانمایی نقشه‌های قدیمی استان کردستان -------------------------------------------------- در ادامه روند احیاء موقعیت نقشه های قدیمی آرشیو شده در مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه‌برداری کشور ، تهیه اندکس استان کردستان در آبان ماه 1400 به پایان رسید. متن : جانمایی نقشه‌های قدیمی استان کردستان در اداره مثلث بندی هوایی و فضایی، زیرمجموعه اداره کل نقشه برداری هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه‌برداری کشور: جانمایی 461  نقشه قدیمی استان کردستان در مختصات بیضویWGS84  به پایان رسید استان کردستان در قالب 16 عنوان منطقه بصورت کلی (صرف نظر از مقیاس آنها) مطابق جدول زیر و حاوی 461  نقشه قدیمی در سیستم مختصات WGS84 در مساحتی بالغ بر 364000 هکتار جانمایی شد. تغییر مقیاس در یک بازه زمانی 38 ساله نقشه های قدیمی استان کردستان مربوط به یک  بازه زمانی 38 ساله ( 1334تا 1372) و مشتمل بر مقیاس‌های تهیه نقشه  از 1:2000 تا 1:25000 می‌باشد. تنوع آماری در طرحهای مختلف (از 1 تا 95 عدد نقشه) از جهت تعداد نقشه‌ها، کمترین آمار برای یک طرح مقیاسی در این استان، بعنوان نمونه 1 عدد نقشه مربوط به بانه با مقیاس 1:2500 در سال 1336؛ و بیشترین آمار، مربوط به گاوشان در مقیاس 1:5000 مربوط به سال 1369 با تعداد 95 نقشه میباشد. اندکس  بانه  در سال 1336 در  مقیاس 1:2500 اندکس گاوشان در سال 1369 در مقیاس1:5000