سازمان نقشه برداری کشور 18 اسفند 1400 ساعت 10:28 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/5265/آیین-نامه-ها-اسناد-بالادستی-شورای-عالی-نقشه-برداری -------------------------------------------------- عنوان : آیین‌نامه‌ها و اسناد بالادستی شورای عالی نقشه برداری -------------------------------------------------- متن : اولین آیین نامه شورای عالی نقشه برداری در تاریخ 1360/05/31 مصوب شد. هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ  1361/05/31 بنا به پیشنهاد شماره 393 ـ 1398.5 ـ 1 مورخ 1361/02/04 سازمان برنامه و بودجه و به استناد "‌تبصره 52 اصلاحیه‌ لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب جلسه مورخ 1359/04/25 شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات شورای عالی نقشه‌برداری کشور و همچنین اعضای شورا را به تصویب نمودند.  وظایف و اختیارات شورای عالی نقشه‌برداری کشور و همچنین اعضای شورا مصوب 1361  هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 62.2405 مورخ 1364/03/29 وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت شماره3919.54.2844 - 1 مورخ 1364/06/03 وزارت برنامه و بودجه ردیف 12 را به این شرح وظایف اضافه نمود. الحاق عبارتی به عنوان ردیف 12 به بند "ب" تصویب نامه مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی نقشه برداری کشور و همچنین اعضاء شورا  سپس هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/11/02 بنا به پیشنهاد شماره 15756-105/ 21449 مورخ 1380/12/15 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (5) اصلاحیه لایحه قانون( مصوب 1359 ) شورای انقلاب، وظایف و اختیارات شورای عالی و اعضای آن ( مصوب 1361) را بازبینی کرده و آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه‌برداری کشور را تصویب و ابلاغ نمود. طبق این آیین‌نامه شوراي عالي نقشه‌برداري با نگاهي فراگير به منظور سياست‌گذاري، راهبری کلی، ایجاد هماهنگی در امر تهیه نقشه و نظارت عالی بر تولید اطلاعات مکانی و جغرافیایی کشور در ارتباط با تهیه نقشه، با شرح وظایف مشخص و با استقرار دبیرخانه در سازمان نقشه‌برداری کشور تشکیل گردید.  آیین‌نامه تعیین وظائف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه‌برداری کشور مصوب 1381   در طول زمان با توجه به پیشرفت علم نقشه‌برداری و توسعه روش‌ها و تکنولوژی‌ها در بخش‌های جمع‌آوری، تولید، پردازش و نمایش اطلاعات مکانی در سال‌های اخیر و تغییراتی که در ساختار وزرات‌خانه‌ها صورت گرفت، اصلاح آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه‌برداری کشور در دستور کار کمیسیون معین قرار گرفته و در جلسه 59 کمیسیون معین در تاریخ 1399/10/09 طرح شد. طی جلسات کارشناسی و تشکیل گروه‌کاری مربوطه، پیش نویس آیین نامه آماده و در یکصد و‌ بیست و یکمین جلسه شورای عالی در تاریخ 1400/03/29 مورد تصویب اعضا قرار گرفت و منتظر طرح و تصویب در هیات وزیران میباشد.   آیین نامه مصوب یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی نقشه برداری به تاریخ 1400/03/29