سازمان نقشه برداری کشور 21 آذر 1400 ساعت 10:05 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4860/گسل-کوهبنان-مسبب-زمین-لرزه-بزرگای-۴-۶-خانوک-استان-کرمان -------------------------------------------------- عنوان : گسل کوهبنان مسبب زمین لرزه با بزرگای ۴.۶ خانوک استان کرمان  دکتر حمیدرضا نانکلی رئیس اداره ژئودینامیک از اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی -------------------------------------------------- متن : گسل کوهبنان مسبب زمین لرزه با بزرگای ۴.۶ خانوک استان کرمان  از  دکتر نانکلی  بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری ساعت ۲۲ و۲۶ دقیقه شنبه ۲۰ آذر ماه  زلزله ای به بزرگی ۴.۶ و در عمق ۸ کیلومتری زمین   خانوک در شهرستان زرند از توابع استان کرمان را لرزاند. گزارش کارگروه زمین لرزه و آتشفشان سازمان نقشه برداری کشور  استان کرمان سابقه وقوع زمین لرزه های بسیار شدید تر را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ ۶.۸ ریشتر گلباف، ۶ ریشتر لاله زار و نگار، دو زمین لرزه بالای ۶ ریشتر در ریگان، ۵.۶ شهداد، ۶.۵ بم، ۶.۴ حتکن، ۵.۸ نگار اینها تنها نمونه ای کوچک از زمین لرزه های ده های اخیر استان کرمان هستند که تنها در زمین لرزه بم ۳۳ هزار و ۴۸۹ نفر کشته و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شده اند. در این زلزله ۲۴ هزار و ۲۸۳ واحد مسکونی شهری؛ ۱۰ هزار و ۱۴۵ واحد مسکونی روستایی و ۳ هزار و ۳۲۶ واحد تجاری تخریب شد. همچنین ۹۷۶ واحد مسکونی شهری، ۱۲ هزار و ۲۵۲ واحد مسکونی روستایی، ۵۲۴ واحد تجاری و ۱۴۱ واحد صنعتی خسارت دیدند. گسل مسبب زمین لرزه گسل کوهبنان به عنوان یکی از گسل های اصلی از مجموعه گسل های بنیادی جنوب خاوری ایران مرکزی از لرزه خیزترین روندهای ساختاری در استان کرمان و خاور بافق یزد به شمار می آید و در بین بلوک طبس و بلوک یزد از شمال باختری کرمان تا شمال باختری بهاباد واقع با طول ۳۰۰ کیلومتر و امتداد شمال باختری- جنوب خاوری ادامه دارد. گسل فعال کوهبنان به صورت قطعات جدا از هم شکل گرفته است وحرکت در قطعات جنوب خاوری و میانی آن راستالغز راستگرد با مولفه معکوس و در قطعات شمال باختری آن راستالغز راستگرد است.ومسبب بسیاری از رویدادهای لرزه ای در قسمت شمال کرمان تا جنوب خاوری استان یزد می باشد. انطباق لرزه خیزی منطقه با نتایج حاصل از شبکه ایستگاه های دائمی   نتایج حاصل از اندازه گیری های GPS و ایستگاه های دائمی سازمان نقشه برداری که شامل میدان سرعت و نرخ استرین است نشان دهنده نرخ لغزش ۱.۵ میلیمتر در سال  برای این  قطعه گسل مسبب می باشد .  همچنین نرخ استرین برشی برای این منطقه ۵۵ تا ۶۰ نانو استرین  است که نشان دهنده خطر نسبی بالا  برای این منطقه است.