سازمان نقشه برداری کشور 25 ارديبهشت 1400 ساعت 9:14 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3906/پیام-تقدیر-دکتر-نوبخت-جعفرزاده-ایمن-آبادی-پی-کسب-رتبه-اول-سازمان-نقشه-برداری-کشور-محور-توسعه-دولت-الکترونیک-جشنواره-شهید-رجایی-دوم-ششمین-دوره-ارزیابی-خدمات -------------------------------------------------- عنوان : پیام تقدیر دکتر نوبخت به دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در پی کسب رتبه اول سازمان نقشه برداری کشور در محور توسعه دولت الکترونیک جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه دوم ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک -------------------------------------------------- در پی کسب رتبه اول سازمان نقشه برداری کشور در محور توسعه دولت الکترونیک جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه دوم ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک؛ دکتر نوبخت طی نامه‌ای از دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی تقدیر نمود. متن :   به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، این سازمان موفق شد با همت و تلاش متخصصان خود در محور توسعه الکترونیک جشنواره شهید رجایی سال 99 از میان کل دستگاه های اجرایی کشور رتبه اول را کسب نماید. همچنین رتبه دوم ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک در پایش سازمان فناوری اطلاعات، نیز از آن سازمان نقشه برداری کشور شد.   در پی این دو موفقیت دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور طی نامه ای به دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس سازمان نقشه برداری کشور از تلاش های ارزنده این سازمان تجلیل و تقدیر نمود.   گفتنی است سازمان نقشه برداری کشور هر ساله پس از ابلاغ بخشنامه های آغاز ارزیابی های حوزه دولت الکترونیک در بستر اهداف مشخص،  با عنایت به وجود تیم تخصصی ارزیابی و کمیته توسعه دولت الکترونیک، مستندات مورد نیاز را جمع آوری می‌نماید. در این خصوص متناسب با هر ارزیابی کارگروه‌هایی تشکیل شده و به صورت مشارکتی و ذیل نظر کمیته توسعه دولت الکترونیک گزارشات موردنیاز را تکمیل می نمایند. شایان ذکر است هر سال پایش سازمان فناوری اطلاعات براساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاههای اجرایی در هر شش ماه انجام می شود.   متن کامل پیام دکتر نوبخت به این شرح است: