plus
reset
minus
plus
minus
آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
شورای عالی نقشه‌برداری
۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۷
شورای راهبری تفاهم نامه اجرای ماده 11 قانون احکام دائمی توسعه کشور
۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۰
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۶
شورای معاونین
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۸
شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
شورای راهبری مدیریت فنی
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۲
شورای عالی مشاوران
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۷