plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
مهندس علی صادقی نائینی
مدیر کل اداره کل هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی
تلفن مستقیم:66071060
فکس:66071061
داخلیهای:2252و2546

داخلی اداره پرواز:2307و2713
داخلی اداره پردازش:2225
داخلی اداره ادیت و تبدیل:2240
داخلی اداره مثلث بندی:2386

جهت خرید محصولات سازمان با اداره فروش خدمات فنی سازمان ارتباط حاصل گردد.
اداره کل نقشه برداری هوايی، فضايی و نقشه‌های مبنایی
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان لرستان
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۲۱
تبدیل ، ترسیم و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ شهرک آفتاب جزیره قشم  با استفاده از تصاویر هوایی سال ۱۳۹۶ با قدرت تفکیک ۱۰ سانتی متر
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۲۱
بررسی اهمیت و کاربرد وسیع تکنیک نوین TomoSAR در مطالعات مناطق پیچیده شهری
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷
تولید عکسهای اورتوفتو از تصاویر دهه ۴۰ شهر رشت آغاز شد
۱۹ تير ۱۴۰۰ ۰۸:۵۹
مناقصه عمومی تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیما
۸ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰
تبدیل ، ترسیم و تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ بخشی از جزیره قشم با استفاده از تصاویر هوایی سال ۱۳۹۶ با قدرت تفکیک ۱۰ سانتی متر عکسبرداری سازمان نقشه برداری
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان آذربایجان شرقی در راستای تولید اندکس نقشه های قدیمی کشور
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۱۴
ارزیابی تغییرات شهر لاهیجان با استفاده از نقشه های ۱:۲۰۰۰ تولیدی
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۵۱
جانمایی نقشه‌های قدیمی استان بوشهر
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵